Ammekonsulent

 

AARC

AA

Uddannelsen opretholdt i 2013 sin godkendelse af Accreditation and Approval Review Committee (AARC). AARC er en amerikansk organisation som godkender kurser/uddannelser vedr. amning og human laktation.

Godkendelsen er gældende 5 år og skal derefter revurderes. Kun uddannelser, som har været udbudt og gennemført mindst 1 gang, er på minimum 90 timer og hvor den ansvarlige har været IBCLC certificeret mere end 5 år, kan godkendes.

Godkendelsen betyder endvidere at kurset lever op til følgende krav:

 • omfatter emner beskrevet i IBLCE blueprint
   
 • har et program, der udvikles og gennemføres af kvalificerede fagpersoner
   
 • den ansvarlige for kurset skal have været IBCLC certificeret i minimum 5 år
   
 • alle undervisere, som varetager mere end 10% af undervisning skal have en gældende IBCLC certificering
   
 • alle undervisere skal beskrive enhver kommerciel tilknytning til virksomheder, der er omfattet af WHO kodeks 
   
 • Forbereder deltagerne til at udføre sikker, kompetent og etisk forsvarlig omsorg i forskellige sundheds settings
   
 • omfatter forskningsbaseret viden og bedst tilgængelig evidens til brug for den praktiske ammevejledning
   
 • har nedskrevet læringsmål baseret på identificerede behov og evaluerer deltagernes udbytte i relation til disse mål
   
 • overholder professionens standard for praksis og etiske retningslinjer 
   
 • har en fast procedure for udbud, administration og afvikling af uddannelsen, som overholder almindelig standard forretningspraksis
   
 • sikrer at deltagere udelukkende får bevis for deltagelse i den undervisning, som vedkommende har overværet
   
 • udelukker kommerciel støtte og en deraf potentiel påvirkning af uddannelsen
   
 • overholder ‘International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes’ og efterfølgende resolution fra World Health Assembly. 
link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://ammeviden.dk