Ammekonsulent

 

Følgegruppe

AA

I 2009 blev der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen og menigt sundhedspersonale, som tidligere har deltaget i uddannelsen.

Det er følgegruppens arbejde at:

 • følge og understøtte deltagelsen i uddannelsen
   
 • bidrage til og understøtte det faglige indhold af uddannelsen
   
 • bidrage til, understøtte og følge evaluering af uddannelsen
   
 • understøtte arbejdet med at udvikle uddannelsen
   
 • bidrage til erfaringsudveksling vedrørende uddannelsen
   
 • pege på udviklingsbehov og udviklingspotentialer.  
link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://ammeviden.dk