Ammekonsulent

 

Program

AA

Modul 1: Grundmodulet (20 timer)

Indeholder emner som:
Brystets anatomi og fysiologi, modermælkens sammensætning, amningens effekt på mor og barn, udvikling af barnets tarm, barnets sutteteknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt, biological nurturing, amning og gulsot, forberedelse til amning, WHO kodeks.

Modul 2: Ammevejledning i teori og praksis - moderens perspektiv (15 timer)

Indeholder emner som:
Sår og revner, for lidt og for meget mælk, brystinfektioner, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, læsning af videnskabelig litteratur.

Modul 3: Ammevejledning i teori og praksis - barnets perspektiv (15 timer)

Indeholder emner som:
Hypoglycæmi og dehydrering, amning af præmature og sent præmature børn, amning af større børn og afvænning, trivsel, udmalkning, hjælpemidler til amning.

Modul 4: Vejledning og kommunikation (20 timer)

Indeholder emner som:
Kommunikation i ammevejledningen, self-efficacy og amning, etniske minoriteter, depression og spiseforstyrrelser, lægemidler og amning samt fremlæggelse af opgaver. 


Udarbejdelse af gruppeopgave:

Deltagerne skal udarbejde en skriftlig opgave mellem 3. og 4. modul svarende til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for en times vejledning.

Formål med gruppeopgaven:

  • At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig artikel og relatere den til praktisk ammevejledning.
  • At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig diskussion.
  • At deltagerne får erfaring med at give kritisk konstruktivt feed-back på faglige problemstillinger.

 

Undervisningen foregår på dansk, men langt det meste litteratur er på engelsk. IBLCE eksamen afholdes på dansk.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://forum.kompetencecenterforamning.dk/