KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

AA

Kompetencecenter for Amning er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning. Ammekonsulentuddannelsen startede i Komiteens regi i 2008

Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer.


Komiteens formål er:

  • at støtte sundhedsvæsenets behandling af sygdomme 

  • at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde

  • at støtte patienter og pårørende, såvel individuelt som kollektivt, i deres problemer med sygdomme og handicap

  • at støtte forskning omkring folkesundhed, herunder sygdomsforebyggelse, befolkningens sygdomme og samfundets helbredelsesmuligheder.

 

Læs mere på Komiteen for Sundhedsoplysnings hjemmeside 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/