PROFESSIONELLE NETVÆRK

AA

Kompetencecenter for Amning tilbyder professionelle netværk for fagpersoner, som arbejder med amning. Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetencer inden for ammevejledning. Marianne Busck-Rasmussen eller Ingrid Nilsson fra Kompetencecenter for Amning er som netværksansvarlige med til alle møder og varetager planlægning og ledelse af netværksmøderne.


Målgruppe

Netværkene er tværfaglige og henvender sig til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger og andre professionelle med interesse for amning.

Formålet med netværket er at øge sundhedspersonalets viden og kompetence inden for ammevejledning.  

Som medlem af netværket får du: 

• inspiration via faglige oplæg, debat og dialog om amning

• mulighed for at dele viden og erfaringer

• mulighed for at møde andre faggrupper med interesse for amning

• inspiration til at sætte amning på dagsordenen på din arbejdsplads

Praktiske oplysninger

Hver netværksgruppe skal have minimum 20 deltagere for at blive oprettet. Møderne foregår på skift på deltagernes arbejdspladser. Et medlem af netværket vil fungere som vært. Værten er udelukkende ansvarlig for mødelokale og bestilling af forplejning.

Der udbydes netværksgrupper i alle regioner.

 

Fagligt indhold for møderne

Tema for møderne vælges af netværket. Oplæggene varetages enten af netværksleder, medlemmer af netværket eller eksterne oplægsholdere med specialkompetence. Oplæggene kan tage udgangspunkt i udfordringer i ammevejledningen, projekter eller planer om nye tiltag på medlemmernes arbejdssteder, samarbejdet faggrupperne imellem, aktuelle emner og nyeste viden indenfor ammeområdet, videnskabelige artikler og meget mere.

 

Hent folder om Professionelle Netværk om Amning her 

 

For IBCLC’er (International Board Certified Lactation Consultants) kan der optjenes 3 CERPs ved deltagelse i hvert møde. Man behøver ikke, at være IBCLC’er for at deltage netværkene. 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: http://forum.kompetencecenterforamning.dk/
link: http://ammeviden.dk