Kontakt

AA

For yderligere oplysninger om professionelle netværk henvendelse til:

Rasmus Helbo
Kursussekretær
Telefon: +45 3547 5757
E-mail: rh@sundkom.dk

Marianne Busck-Rasmussen
Netværksleder, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC
Telefon: +45 2496 0880
E-mail: mbr@sundkom.dk

Ingrid Nilsson
Faglig konsulent, sygeplejerske, MSA, IBCLC, Ph.d.
Telefon: +45 2267 2006
E-mail: in@sundkom.dk

Christine Buhl Halling 
Netværksleder, jordemoder, Cand.scient., IBCLC 
Telefon: +45 2058 0797 
E-mail: ch@sundkom.dk