Program for første netværksmøde

AA

Emne for første netværksmøde i 2018:

Sundhedspædagogik og kommunikation i ammevejledningen. 

Sundhedsstyrelsen udgiver omkring årsskiftet 2017-18 en revideret og udvidet udgave af Amning – en håndbog for sundhedspersonale. Bogen indeholder et helt nyt kapitel om sundhedspædagogik og kommunikation i ammevejledningen forfattet af Ingrid Nilsson og Marianne Busck-Rasmussen. Med afsæt i den nye håndbog vil Ingrid og Marianne holde oplæg om den evidens, der foreligger for tilrettelæggelse af ammevejledningen, væsentlige begreber af betydning for dialogen om amning og anerkendte teorier, der kan styrke forældrenes viden og tro på, at de kan gennemføre amningen, så længe de ønsker. På baggrund af cases vil vi efterfølgende debattere kommunikation og sundhedspædagogik i ammevejledningen.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: http://ammeviden.dk