Program for første netværksmøde

AA

Emne for første netværksmøde I 2019:

Ny National Klinisk Retningslinje for Etablering af Amning

I starten af 2019 udkommer National Klinisk Retningslinje for Etablering af Amning. Retningslinjen er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske sygeplejersker, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Foreningen for Certificerede Ammekonsulenter. Arbejdet var ledet af Ingrid Nilsson og Marianne Busck-Rasmussen fra Komiteen for sundhedsoplysning og Hanne Kronborg fra Århus Universitet. Retningslinjen er udarbejdet efter Grade metoden, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. På netværksmødet vil vi gennemgå retningslinjen, og drøfte hvordan den kan bruges i den praktiske ammevejledning hos familierne.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: http://ammeviden.dk