Program for første netværksmøde

AA

Emne for første netværksmøde I 2020:

Ny National Klinisk Retningslinje for Ankyloglossi

I starten af 2020 udkommer National Klinisk Retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn. Retningslinjen er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske sygeplejersker, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Foreningen for Certificerede Ammekonsulenter, Dansk Pædiatrisk Selskab, Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation, Dansk Selskab for Othorhinolanryngologi, Hoved- og Halskirurgi og Dansk Kiropraktorforening. Arbejdet var ledet af Ingrid Nilsson og Marianne Busck-Rasmussen fra Komiteen for sundhedsoplysning. Retningslinjen er udarbejdet efter GRADE metoden, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. På netværksmødet vil vi gennemgå retningslinjen, og drøfte hvordan den kan bruges i den praktiske ammevejledning hos familierne.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/uddannelsestilbud.aspx
link: http://ammeviden.dk