Amning blandt unge og kortuddannede mødre

AA

Kompetencecenter for Amning ansøger i øjeblikket om midler til at kunne arbejde mere målrettet med amning og ulighed. Det er veldokumenteret at mødre med højere alder, længerevarende uddannelse og som er gift eller samboende ammer i længere tid end unge mødre, mødre med kortere uddannelse og enlige mødre. Der findes kun meget sparsom viden om, hvordan sundhedspersonalet bedst støtter unge og kortuddannede mødre til at amme deres barn i længere tid. Indtil der kommer svar på financieringsansøgningen har kompetencecentret igangsat et samarbejde med en specialestuderende i jordemodervidenskab med det formål at identificere mødrenes behov via kvalitative interviews.  

 

For yderligere information om amning blandt unge og kortuddannede mødre kontakt Ingrid Nilsson på in(a)sundkom.dk eller telefon 2267 2006.