National klinisk retningslinje for etablering af amning

AA

Kompetencecenter for Amning har i samarbejde med sundhedsplejerske, ph.d. Hanne Kronborg, Århus Universitet ansøgt og fået penge af Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en national klinisk retningslinje om etablering af amning efter fødsel. Den nationale kliniske retningslinje bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med repræsentanter fra Fagligt selskab for gynækologiske og obstetriske sygeplejersker, Jordemoderforeningen, Fagligt selskab for sundhedsplejersker og Foreningen af internationalt certificerede ammekonsulenter i Danmark. En følgegruppe, som ligeledes omfatter nævnte faglige organisationer og foreninger tillige med repræsentanter fra brugerorganisationerne Forældre & Fødsel og Ammenet, Dansk pædiatrisk selskab og Dansk Obstetrisk selskab skal medvirke til at højne kvaliteten og bidrage til en god implementering af retningslinjen efterfølgende. Den kliniske retningslinje arbejder med følgende fokuserede spørgsmål:

  • Skal mor og barn tilbydes uforstyrret hud mod hud kontakt i forlængelse af fødslen, indtil barnet har suttet på brystet første gang?
  • Skal alle mødre anbefales at barnet ammes efter behov med fri adgang til brystet den første måned efter fødslen?
  • Skal alle mødre vejledes i effektiv sutte- og ammeteknik på baggrund af moderens oplevelser af amningen og sundhedspersonalets observationer?
  • Skal mødre der har ammeproblemer, hvor barnet har svært ved at få fat om brystet, tilbydes vejledning i effektiv sutte- og ammeteknik?
  • Skal faderen/partneren involveres i ammevejledningen?

 

Den kliniske retningslinje forventes at være færdig i oktober 2018.

 

For yderligere information om arbejdet med den kliniske retningslinje kontakt Ingrid Nilsson på in(a)sundkom.dk eller telefon 2267 2006.