Tryg Start

 

Ph.d.-projektet En Tryg Start

AA

En tryg start i livet har til formål at udvikle og evaluere et sundhedspædagogisk program, der skal give forældre, som udskrives mindre end 48 timer efter fødslen bedre muligheder for at etablere en effektiv amning.

Mere end 95 % af alle mødre i Danmark påbegynder amning efter fødslen. Flere danske undersøgelser har vist, at omkring 20 % af mødrene ophører med at amme indenfor de første 5 uger efter fødslen, på trods af et ønske om at amme længere tid.

Derudover har indlæggelser på sygehus i Danmark efter fødsel de seneste år været præget af et stadigt kortere forløb og omkring 50 % af de fødende udskrives i dag mellem 2 og 48 timer efter fødslen.

I samme periode ses en tredobling af nyfødte, som genindlægges på grund af ernæringsproblemer og gulsot indenfor de første 10 levedøgn. Stigningen i genindlæggelser kan ikke nødvendigvis forklares med den kortere indlæggelsesvarighed, men problemerne kan måske snarere tilskrives indholdet i ammevejledningen.

Netop derfor er det vigtigere end tidligere at være opmærksomme på denne fase, hvor mor og barn overlades mere til sig selv, samtidig med at amningen etableres.

Programmet tilsigter således at

  • styrke forældrenes tro på og evne til at håndtere amning og øge deres tilfredshed med ammevejledningen
  • reducere antallet af ammede børn, der bliver dehydrerede eller får gulsot i en sådan grad, at der er brug for ambulant behandling og/eller genindlæggelse
  • øge antallet af mødre, der ammer fuldt til barnet er 6 måneder

Programmet har to målgrupper, forældrene som skal modtage  programmet og personalet som skal videregive programmet.

Som en bærende del af udviklingen og evalueringen af det sundhedspædagogiske program inddrages derfor personale, som til dagligt vejleder i etableringen af amningen, og forældre der befinder sig inden for perioden graviditetsuge 35-36 og frem til barnet er 6 måneder gammelt.

Projektet udgår fra Institut for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt lederrepræsentanter fra interventionssygehusene og kontrolsygehusene.

Projektet En tryg start i livet begyndte i april 2012 og blev afsluttet i juni 2016.