Uddannelse til ammekonsulent

AA

Uddannelsen til ammekonsulent har siden 2004 været udbudt til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne. Mere end 600 personer har gennem årene deltaget i uddannelsen.

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen.
Uddannelsen opfylder IBLCE's (International Board of Lactation Consultant Examiners) krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”. Uddannelsen er i 2013 re-godkendt af The Accreditation and Approval Review Committee on Education in Human Lactation and Breastfeeding (AARC).

I de senere år har næsten alle deltagere valgt at gå til IBLCE-eksamen. 85 % af disse har bestået eksamen og kan i dag kalde sig Internationalt Certificerede Ammekonsulenter, IBCLC.

For at kunne gå til eksamen skal man udover 95 timers ammeuddannelse have vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.

Undervisere
Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC
Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC 
Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient, IBCLC
Eksterne specialister inden for de enkelte områder. 

Hent folder om Ammekonsulentuddannelsen her

link: http://kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/