Ammekonsulentuddannelsen

AA

Ammekonsulentuddannelsen har siden 2004 været udbudt til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne. Mere end 600 personer har gennem årene deltaget i uddannelsen.

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasser løbende sundhedspersonalets behov og ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen. 

Uddannelsen opfylder IBLCE's (International Board of Lactation Consultant Examiners) krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”. Uddannelsen har siden 2010 været godkendt af Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC) og er i 2018 blevet re-godkendt. 

I de senere år har næsten alle deltagere valgt at gå til IBLCE-eksamen, men dette er ikke et krav for at deltage i ammekonsulentuddannelsen. 85 % af dem, der har valgt at gå til IBCLC eksamen, har bestået denne og kan i dag kalde sig Internationalt Certificerede Ammekonsulenter, IBCLC. IBCLC eksamen bliver udbudt af den internationale organisation IBLCE, https://iblce.org/. 

For at kunne gå til IBCLC eksamen skal man udover 95 timers ammeuddannelse have vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Hvis du er i tvivl, om du har nok ammevejledningstimer til at gå til IBCLC eksamen, kan du kontakte os.  

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.

Undervisere
Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC
Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC 
Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient, IBCLC
Eksterne specialister inden for de enkelte områder. 

Hent folder om Ammekonsulentuddannelsen her

link: http://kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: https://www.deltagerforum.dk/