EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING

AA

Ammekonsulentuddannelsen er under kontinuerlig udvikling, så den hele tiden er i overensstemmelse med den nyeste forskningsbaserede viden om amning og de krav, der stilles fra såvel praksis, danske sundhedsmyndigheder og International Board of Lactation Consultants Examiners, IBLCE.

IBLCE er ansvarlig for den eksamen, som kvalificerer til en titel, som internationalt certificeret ammekonsulent.

Kursusdeltagerne evaluerer kurset efter hvert modul.

Læs den samlede evaluering af Tværfagligt ammekursus 2010-2011

Kurset er godkendt af Accreditation and Approval Review Committee (AARC)  

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://ammeviden.dk