Program

AA

Modul 1: Grundmodulet (4 dage)

Indeholder emner som: Brystets anatomi og fysiologi, modermælkens sammensætning, amningens effekter på mor og barn, udvikling af barnets tarm, barnets sutteteknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt, biological nurturing, amning og gulsot, forberedelse til amning.

Modul 2: Ammevejledning i teori og praksis - moderens perspektiv (4 dage)

Indeholder emner som: Fødslens betydning for amning, sår og revner, brystinfektioner, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, læsning af videnskabelig litteratur, self-efficacy og demografiske og psykosociale faktorers betydning for amning.

Modul 3: Ammevejledning i teori og praksis - barnets perspektiv (3 dage)

Indeholder emner som: Hypoglycæmi og dehydrering, amning af præmature og sent præmature børn, trivsel, udmalkning, stramt tungebånd.

Modul 4: Ammevejledning i teori og praksis - migration, farmakologi og psykiatri (3 dage)

Indeholder emner som: Amning af større børn, alkohol og rygning, WHO-kodeks, etniske minoriteter, depression, lægemidler og amning samt fremlæggelse af opgaver.

Til hvert modul vil der blive udleveret en litteraturliste med anbefalinger til forberedelse. Ligeledes vil deltagerne mellem hvert modul få adgang til 1-2 faglige præsentationer, som det forventes gennemgået som optakt til undervisning på efterfølgende modul.

Observation af amning 

Deltagerne skal mellem modul 1 og 2 lave en øvelse bestående af observation af en amning i egen praksis svarende til 3 timers arbejde. 

Formålet med øvelsen: 

  • At deltagerne med baggrund i undervisningen på modul 1 får mulighed for at gennemføre en nøjagtig og systematisk ammeobservation og efterfølgende beskrive observationerne 
  • At deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning det har for vejledningen, at observationen foregår nøjagtigt og systematisk 

Aflevering:  

Deltagerne afleverer på modul 2 deres ammeobservationsskema  

Udarbejdelse af gruppeopgave: 

Deltagerne skal ligeledes udarbejde en skriftlig opgave mellem 3. og 4. modul svarende til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for en times vejledning. 

Formål med gruppeopgaven: 

  • At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig artikel og relatere den til praktisk ammevejledning. 
  • At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig diskussion. 
  • At deltagerne får erfaring med at give kritisk konstruktivt feed-back på faglige problemstillinger. 

Aflevering: 

Gruppen afleverer 14 dage før modul 4 en rapportering af deres arbejde på maximalt 3 sider. Opgaven godkendes af kursuslederne.

 

Undervisningen foregår på dansk, men langt det meste litteratur er på engelsk. IBLCE eksamen afholdes på dansk.

 

link: http://kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://ammeviden.dk