Program

AA

Modul 1: Grundmodulet (20 timer)

Indeholder emner som: Brystets anatomi og fysiologi, modermælkens sammensætning, amningens effekter på mor og barn, udvikling af barnets tarm, barnets sutteteknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt, biological nurturing, amning og gulsot, forberedelse til amning.

Modul 2: Ammevejledning i teori og praksis - moderens perspektiv (20 timer)

Indeholder emner som: Fødslens betydning for amning, sår og revner, brystinfektioner, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, læsning af videnskabelig litteratur, self-efficacy og demografiske og psykosociale faktorers betydning for amning.

Modul 3: Ammevejledning i teori og praksis - barnets perspektiv

(15 timer)

Indeholder emner som: Hypoglycæmi og dehydrering, amning af præmature og sent præmature børn, trivsel, udmalkning, stramt tungebånd.

Modul 4: Ammevejledning i teori og praksis - migration, farmakologi og psykiatri (15 timer)

Indeholder emner som: Amning af større børn, alkohol og rygning, WHO-kodeks, etniske minoriteter, depression, lægemidler og amning samt fremlæggelse af opgaver.

Observation af amning 

Deltagerne skal mellem modul 1 og 2 lave en øvelse bestående af observation af en amning i egen praksis svarende til 3 timers arbejde. 

Formålet med øvelsen: 

  • At deltagerne med baggrund i undervisningen på modul 1 får mulighed for at gennemføre en nøjagtig og systematisk ammeobservation og efterfølgende beskrive observationerne 
  • At deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning det har for vejledningen, at observationen foregår nøjagtigt og systematisk 

Aflevering:  

Deltagerne afleverer på modul 2 deres ammeobservationsskema  

Udarbejdelse af gruppeopgave: 

Deltagerne skal ligeledes udarbejde en skriftlig opgave mellem 3. og 4. modul svarende til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for en times vejledning. 

Formål med gruppeopgaven: 

  • At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig artikel og relatere den til praktisk ammevejledning. 
  • At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig diskussion. 
  • At deltagerne får erfaring med at give kritisk konstruktivt feed-back på faglige problemstillinger. 

Aflevering: 

Gruppen afleverer 14 dage før modul 4 en rapportering af deres arbejde på maximalt 3 sider. Opgaven godkendes af kursuslederne.

 

Undervisningen foregår på dansk, men langt det meste litteratur er på engelsk. IBLCE eksamen afholdes på dansk.

 

link: http://www.kompetencecenterforamning.dk/professionelle-netvaerk.aspx
link: http://ammeviden.dk