Genopfriskningskursus for IBCLC’er, der skal recertificeres via eksamen

AA

Der er nu efterhånden adskillige IBCLC’er, der har været certificeret i så mange år, at det er aktuelt med recertificering via eksamen. Dette kursus er en støtte sideløbende med selvstudie, som kan forberede til at lade sig recertificere via eksamen.

Kurset omfatter udvalgte teori- og videntunge emner, som anatomi/fysiologi, modermælkens sammensætning, amningens effekter og lægemidler og amning, der kan være en udfordring af læse op selv. Der suppleres desuden med ny aktuel forskningsbaseret viden om amning. Kurset lægger ligeledes op til at der kan dannes læsegrupper med andre IBCLC’er, der skal til eksamen for dermed at støtte hinanden i læseprocessen.

Målgruppe: Jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker og social- og sundhedsassistenter, der er certificeret som IBCLC.

Undervisere: Ingrid Nilsson, sygeplejerske, IBCLC, ph.d., Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC, samt specialister indenfor de enkelte områder.

Priser ekskl. moms: 3000 kr.

Eksamen afholdes af IBLCE, som opkræver en eksamensafgift. Se www.iblce.org

Dato og undervisningssted: Kurset afholdes i København i sensommeren 2020.
Et hold oprettes ved minimum 15 deltagere.

Tilmelding: Der åbnes for tilmelding i januar 2020.

Kontakt