Velkommen til Kompetencecenter for Amnings oversigt over kursustilbud

AA

Med denne vifte af tilbud vil vi gerne bidrage til at styrke, udvikle og inspirere alle jer, der arbejder med eller er engagerede i amning og ammevejledning. De beskrevne tilbud er eksempler på allerede etablerede uddannelser og netværk og nye uddannelsestilbud. Har I eller jeres arbejdsplads specifikke ønsker for uddannelse, skræddersyr vi også kurser og temadage, der specifikt retter sig mod jeres behov.

Viden, som styrker jeres kompetencer

I Kompetencecenter for Amning leverer vi hele tiden den nyeste viden og bedste træning – uanset hvilken faglige baggrund I har eller om I er ansat på et sygehus eller i en kommune. Når vi udvikler vores kursustilbud, kobler vi den nyeste faglige og teoretiske viden med den virkelighed I arbejder i. I vil derfor opleve, at I på flere af kurserne træner og arbejder med opgaver og øvelser, hvor I sætter jeres egne værdier, erfaringer og viden i spil. Det vil gøre jer i stand til at finde nye løsninger, når nye udfordringer eller behov opstår i ammevejledningen i jeres praktiske hverdag.

Kompetente undervisere

På vores uddannelser og temadage møder I nogle af landets mest kompetente underviser, som både har stor viden om amning og har indgående kendskab til den virkelighed ammevejledningen indgår i. Det betyder, at du får ny, relevant og aktuel viden og der er desuden plads til faglig dialog og aktiv læring. Nogle emner er mere teoretiske end andre og nogle redskaber skal afprøves for at give mening. Det betyder at vi varierer vores undervisningsmetoder og tilrettelægger vores uddannelser, så de understøtter din læring og engagement bedst muligt. 

Underviserne er både ansatte i Kompetencecenter for Amning og eksterne specialister. 

Målgruppe

Kompetencecenter for Amnings uddannelsestilbud er rettet mod Jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger, som arbejder med ammevejledning.

Uddannelsestilbud

Nedenfor findes et udpluk af de uddannelser kompetencecentret udbyder. Du kan læse mere om de enkelte kurser ved at klikke på kurset. Du kan hente det samlede kursuskatalog her

Ammekonsulentuddannelsen

Genopfriskningskursus for IBCLC’er, der skal recertificeres via eksamen

Professionelle netværk

Uddannelse for social- og sundhedsassistenter, der arbejder på føde- og/eller barselafdeling

Tryg start: Kursus for sundhedspersonale på føde- eller barselafdeling.

Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale