Velkommen til Kompetencecenter for Amnings oversigt over kursustilbud

AA

Med denne vifte af tilbud vil vi gerne bidrage til at styrke, udvikle og inspirere alle jer, der arbejder med eller er engagerede i amning og ammevejledning. De beskrevne tilbud er eksempler på allerede etablerede uddannelser og netværk samt nye uddannelsestilbud. Har I eller jeres arbejdsplads specifikke ønsker for uddannelse, skræddersyr vi også kurser og temadage, der specifikt retter sig mod jeres behov.


Viden, som styrker jeres kompetencer

I Kompetencecenter for Amning leverer vi hele tiden den nyeste viden og bedste træning – uanset hvilken faglige baggrund I har, eller om I er ansat på et sygehus eller i en kommune. Når vi udvikler vores kursustilbud, kobler vi den nyeste faglige og teoretiske viden med den virkelighed, I arbejder i. I vil derfor opleve, at I på flere af kurserne træner og arbejder med opgaver og øvelser, hvor I sætter jeres egne værdier, erfaringer og viden i spil. Det vil gøre jer i stand til at finde nye løsninger, når nye udfordringer eller behov opstår i ammevejledningen i jeres praktiske hverdag.


Kompetente undervisere

På vores uddannelser og temadage møder I nogle af landets mest kompetente undervisere, som både har stor viden om amning og har indgående kendskab til den virkelighed, ammevejledningen indgår i. Det betyder, at du får ny, relevant og aktuel viden, og der er desuden plads til faglig dialog og aktiv læring. Nogle emner er mere teoretiske end andre, og nogle redskaber skal afprøves for at give mening. Det betyder, at vi varierer vores undervisningsmetoder og tilrettelægger vores uddannelser, så de understøtter din læring og dit engagement bedst muligt. 

Underviserne er både ansatte i Kompetencecenter for Amning og eksterne specialister. 


Målgruppe

Kompetencecenter for Amnings uddannelsestilbud er rettet mod jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og andre sundhedsprofessionelle, som arbejder med ammevejledning.


Uddannelsestilbud

Nedenfor findes en oversigt over de undervisningstilbud, kompetencecentret udbyder. Du kan læse mere om tilbuddene herunder:

Ammekonsulentuddannelsen 

Professionelle netværk

Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale