Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale

AA

Formål
At deltagerne får øget deres viden og kompetencer inden for specifikke emner efter behov i relation til amning. Det kan være nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, der skal implementeres, eller tilbagevendende problemstillinger, som er svære at tackle i den praktiske ammevejledning. 


Omfang og indhold
Tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Kompetencecenter for Amning og pågældende arbejdsplads, organisation eller forening.

Et eksempel på indhold i et specialtilrettelagt 2-dages kursus i en sundhedsplejerskeordning kunne være: anatomi og fysiologi, programmet tryg start, tilbagelænet amning, overvægt og amning, sår og revner på brystvorterne, suttebrikker, udmalkning, brystoperation, svampeinfektioner og blokamning.


Tid og sted
Sørger arbejdspladsen, organisationen eller foreningen for.


Pris
Afhænger af deltagerantal og omfang af arrangementet.


For specialtilrettelagte kurser og temadage kontakt:

Ingrid Nilsson, mail: in(a)sundkom.dk eller telefon: +45 2267 2006 

Marianne Busck-Rasmussen, mail: mbr(a)sundkom.dk eller telefon: +45 2496 0880

Christine Halling, mail: ch(a)sundkom.dk eller telefon +45 2058 0797