Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale.

AA

Formål: at deltagerne får øget deres viden og kompetencer inden for specifikke emner efter behov i relation til amning. Det kan være nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, der skal implementeres, eller tilbagevendende problemstillinger, som er svære at tackle i den praktiske ammevejledning.

 

Omfang og indhold: Tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Kompetencecenter for Amning og arbejdsplads, organisation eller forening.

 

Et eksempel på indhold i et specialtilrettelagt 2-dages kursus i en sundhedsplejerskeordning kunne være: anatomi og fysiologi, programmet tryg start, tilbagelænet amning, overvægt og amning, sår og revner på brystvorterne, suttebrikker, udmalkning, brystoperation, svampeinfektioner og blokamning.

 

Tid og sted: Sørger arbejdspladsen, organisationen eller foreningen for.

 

Pris: afhænger af deltagerantal.

 

For specialtilrettelagte kurser og temadage kontaktes:

Ingrid Nilsson på mail: in@sundkom.dk og telefon: +45 2267 2006 eller

Marianne Busck-Rasmussen på mail: mbr@sundkom.dk og telefon: +45 2496 0880.